Gröna bandet går ut på att vandra hela svenska fjällkedjan från Grövelsjön (Eller kanske lite tidigare) till Treriksröset där den svenska, finska och norska gränsen möts.

Deltagare: Ulrika och Frappe (och kanske Tim).
Period: 15 aug till 30 okt.